Ali trgovanje s kriptovalutami lahko zapiše zgodbo o uspehu?


trgovanje s kriptovalutami

Na svetu trenutno poznamo že več kot 1000 kriptovalut, posebnih imaginarnih denarnih enot, s katerimi lahko uporabniki spretno trgujejo in si tako pišejo lastno zgodbo o uspehu. Ali bo imela ta zgodba srečen ali žalosten konec pa je odvisno predvsem od tega, kako spreten trgovalni stil ima uporabnik in kolikšen del svojih sredstev je v trgovanje vložil. Da bo začetek trgovanja s kriptovalutami nekoliko lažji, vam ponujamo nekaj pomembnih informacij, ki vam lahko pridejo prav, če se boste odločili za trgovanje s kriptovalutami.

Trgovanje s kriptovalutami ima velik potencial

Ljudje so že od nekdaj iskali načine, kako vložiti svoje prihranke v neko obliko, v kateri bodo na varnem, oziroma se bodo celo plemenitili. V preteklosti so na tem področju prevladovale predvsem naložbe v plemenite kovine in delnice. To dvoje je še danes sicer še vedno utečena praksa, vedno večji del trgovanja s prihranki pa prevzema trgovanje s kriptovalutami. Gre za mnoge za še nekoliko težko dojemljiv koncept trgovanja v imaginarnem svetu, z zelo velikim potencialom. S trgovanjem začnete tako, da v spletnem okolju prek posebnega vmesnika kupite eno enoto izbrane kriptovalute. Trenutno sta med najbolj priljubljenimi kriptovalutami Bitcoin in Ripple. Nato pa se morate odločiti na kakšen način želite s to kriptovaluto trgovati. Kriptovaluto lahko na to prodate. Če je bila vaša tehnika trgovanja uspešna, boste zadovoljni tudi z izkupičkom samega trgovanja..

Trgovanje s kriptovalutami zahteva tveganje

Preden pa se lotite trgovanja, vas moramo opozoriti, da le-to predstavlja tudi določena tveganja. Če namreč tveganj ne bi bilo, samo trgovanje s kriptovalutami ne bi imelo potenciala in ne bi prinašalo dobička. Zato je prvi nasvet, ki bi vam ga radi dali ta, da v trgovanje vložite tolikšen del lastnih sredstev, da tudi če se zgodi najslabše in sredstva izgubite, ta izguba ne bo vplivala na vaše vsakdanje življenje. Sicer je za ta scenarij res malo možnosti toda zavedati se morate tudi, da je trgovanje s kriptovalutami tek na dolge proge. Zato že vnaprej preprečite scenarij, da bi v primeru, da gre v zasebnem življenju kaj narobe, bili primorani na hitro prodati svoje kriptovalute, saj se hitro zgodi, da jih z nepremišljeno hitro prodajo prodate za nižjo ceno kot ste jih kupili, kar pomeni izgubo za vas.

Da je trgovanje s kriptovalutami tako zanimivo, predvsem pa nepredvidljivo, je zaslužnih kar nekaj dejavnikov. V prvi vrsti na ceno, oziroma vrednost kriptovalute vpliva povpraševanje po tej valuti – večje kot je povpraševanje, večje je tveganje. Zato vrednost valute ves čas niha. Toda izkušeni trgovalci s kriptovalutami znajo te vzorce do neke mere že nekoliko predvideti in tako s svojimi kriptovalutami ustrezno ravnati v skladu z napovedmi.

Na drugi strani pa imamo dejavnike, ki vplivajo na vrednost kriptovalut, a jih niti najbolj izkušen trgovec s kriptovalutami ne more napovedati.  Lahko pride do nenadne zrušitve cene kriptovalute, ki je lahko posledica hekerskega napada, različnih neutemeljenih špeklulacij, pranja denarja in še nekaterih drugih vzrokov.

Trgovanje s kriptovalutami tako zahteva neko tveganje, zaradi katerega kot smo že omenili, ni priporočljivo, da vanj vložite vse svoje prihranke, saj ne veste, kdaj jih boste zopet potrebovali in ali bo takrat primeren trenutek za prodajo kriptovalute. Toda ravno to tveganje je pogoj, da lahko s trgovanjem s kriptovalutami zapišete zgodbo o uspehu.

Ustvariti morate lastno strategijo

Pomemben korak pri uspešnem trgovanju s kriptovalutami pa je tudi razvoj lastne strategije. Glede na to, da si vsi, ki vlagajo svoja sredstva v kriptovalute na nek način predstavljajo konkurenco, ne obstaja javen recept, kako priti do dobička, saj bi mu potem vsi slepo sledili, kar pa zopet ne bi prineslo uspeha, ker je na vrhu prostor le za prave zmagovalce. Vseeno pa vam lahko razkrijemo nekaj smernic, ki vam bodo pomagale, da boste lahko razvili lasten načrt in strategijo, kako bo potekalo trgovanje s kriptovalutami.

Pomembno je, da naredite temeljito analizo trenutnega in preteklega stanja kriptovalut tako na ravni samega gibanja vrednosti posamezne kriptovalute, čemur pravimo tehnična analiza, kot tudi vse kar se v povezavi z izbrano krištovaluto dogaja v globalnem smislu, kar imenujemo temeljna analiza.

Pri tehnični analizi je pomembno, da dobro preučite, kako se je vrednost kriptovalute gibala v preteklosti in iz zbranih podatkov skušate sestaviti določene vzorce. Pri tem je pomembno, da za vsako bolj izrazito nihanje poiščete tudi vzrok za le-to. Pri tem pa vam bo pomagala temeljna analiza, ki pomeni, da preučite vse, kar se je s kriptovaluto dogajalo v preteklosti. Torej vse objave in omembe kriptovalute in ostale pomembne podatke, ki imajo vpliv na vrednost gibanja kriptovalute.

Poleg tega pa si morate izbrati tudi lasten trgovalni stil, ki je odvisen predvsem od tega, kolikšen del svojega časa želite nameniti trgovanju s kriptovalutami ter kakšen je vaš osebni razlog za trgovanje. Če si želite, da trgovanje s kriptovalutami postane del vašega vsakdanjika in da vam prinese veliko dobička, vam svetujemo, da trgujete na dnevni ravni, ali vsaj tedenski ravni. Če pa želite preko kriptovalut le oplemeniti ali shraniti svoje prihranke, bo vaša izbrana amplituda trgovanja s kriptovalutami nekoliko daljša. Kako pogosto se boste odločili za trgovanje s kriptovalutami pa je nenazadnje v veliki meri odvisno tudi od tega, kolikšen del prihrankov ste vanje vložili.

Ali se trgovanje s kriptovalutami obračuna v dohodnini?

Ko že govorimo o ustvarjanju dobička pri trgovanju s kriptovalutami, pa se je dobro tudi pozanimati, kako se dohodki, ki nam jih prinese trgovanje s kriptovalutami, obračunajo v dohodnini. Ker je trgovanje s kriptovalutami dokaj nov pojav, mu zakonodaja na tem področju še ni dobro prilagojena, oziroma se lahko še spreminja. V času pisanja tega članka je veljalo, da se prihodki s strani trgovanja s kriptovalutami za fizične osebe ne obračunajo k dohodnini, kar zagotovo ni zanemarljiv podatek. Za vsak slučaj pa preverite aktualne informacije še na spletni strani finančne uprave.

Zadnji prispevki