Plemenite kovine so lahko zelo zanesljiva naložba


plemenite kovine

Vse več ljudi se odloča, da bi svoje prihranke investirali v varnejše naložbe, ki jim poleg varnosti pred inflacijo denarne valute, zagotavljajo tudi možen dobiček. Naložbe v plemenite kovine zato spadajo med najbolj priljubljene. Preberite si, zakaj so plemenite kovine tako priljubljena in zanesljiva naložba in kako se kot popoln začetnik lotiti posla s plemenitimi kovinami.

Kako potekajo naložbe v plemenite kovine?

Dejstvo je, da v 21. stoletju finančni trg ponuja celo paleto različnih naložb in tako daje priložnost prav vsakemu, da se preizkusi v vlogi naložbenika. Za to, da svoje prihranke vložite v bolj sofisticirano obliko trgovanja z denarjem, vam danes ni več potrebno biti odličen poznavalec borze. Z naložbami v različne sklade, delnice in plemenite kovine, pa to vsekakor lahko postanete.

Naložbe v plemenite kovine zagotovo predstavljajo najenostavnejšo obliko vlaganja denarja, saj vam za to, da investirate v določeno količino določene plemenite kovine, ni potrebno izpolnjevati nobenih drugih pogojev kot to, da imate dovolj denarja za želeno količino ene izmed plemenitih kovin. Dobro pa je, da preden se odločite za investicijo v katero izmed plemenitih kovin, nekaj časa spremljate grafe spreminjanja in nihanja cen plemenitih kovin in tako izberete pravi nakup za naložbo. Zagotovo je v vašem interesu, da plemenito kovino kupite za čim manj denarja in jo na koncu iztržite tako, da pridobite največji možni dobiček.

Katera plemenita kovina ima največji potencial?

Glede na to, da med plemenite kovine spada kar nekaj različnih kovin, je morda pri tem vprašanju smiselno najprej odgovoriti, katere pogoje pa mora izpolnjevati neka kovina, da si prisluži pravico do uvrstitve v skupino elitnih plemenitih kovin. Plemenita kovina je tista kovina, ki je dokaj redka, hkrati pa ima visoko ekonomsko vrednost in potencial. Trenutno so aktualne štiri plemenite kovine: zlato, srebro, platina in paladij. Zadnji je sicer nekoliko manj priljubljen. Te kovine sicer uporabljajo tudi za različne druge namene, zlasti za nakit in potrebe tehnike in tehnologije, toda določen delež izkopanih kovin pa se umetno regulira in hrani prav za naložbene investicije. Poleg aktualnih gospodarskih razmer, cene plemenitih kovin določa tudi njihovo povpraševanje po njih. Če po določeni kovini povpraševanja ne bo, ne bo konkurence in cena te kovine bo padla. S tem bodo na izgubi vsi tisti, ki so v preteklosti v to kovino vložili lastna denarna sredstva. Zato se do določene mere količino plemenitih kovin iz tega razloga omejuje, da ohranjajo visok potencial in ekonomsko vrednost.

Vrednosti plemenitih kovin ves čas različno nihajo, kar je odraz tudi aktualne ekonomske situacije v svetovnem merilu. Res pa je, da v času, ko je gospodarstvo šibkejše, po navadi tudi cene plemenitih kovin nekoliko padejo, zato so različne gospodarske krize največkrat odlična priložnost za ugodno naložbo. Poleg tega pa se z nakupom plemenite kovine tudi zavarujete pred morebitno inflacijo denarne valute, ki je pogosto logična posledica krize v gospodarstvu.

Katera plemenita kovina pa ima največji potencial je težko enoznačno odgovoriti, saj je na to vprašanje težko enoznačno odgovoriti. Res je namreč, da ima zlato trenutno med vsemi plemenitimi kovinami krepko najvišjo naložbeno vrednost na kilogram, toda to še ni zagotovilo, da ima tudi največji potencial. Če stvar zelo poenostavimo, lahko to prikažemo na enostavnem primeru. Recimo, da imate trenutno prihranjenih 1000 €, ki jih želite vložiti v plemenite naložbene kovine. Za ta denar bi v času pisanja tega članka dobili približno 53 g zlata 1400 g srebra ter 42 kg platine. Vsi ti izračuni so zaradi lažjega zapisa zaokroženi. Za isti denar tako lahko dobite zelo različne mase plemenitih kovin. Toda to za vaš dobiček nima bistvenega pomena, saj je pomembneje to, kako se bo cena plemenitih kovin spreminjala skozi čas.  Največ potenciala ima torej tista plemenita kovina, pri kateri bo njena naložbena cena od trenutka vašega nakupa najbolj narasla. Zato morate pred naložbo, kot smo že omenili, dobro spremljati grafe spreminjanja cen naložbenih kovin in v pravem trenutku izbrati pravo kovino.

V kakšnih oblikah lahko kupite plemenite kovine?

Za naložbo v plemenite kovine imate kar nekaj različnih možnosti. Ob tem naj poudarimo, da vrsta naložbe v plemenite kovine nima bistvenega pomena in je bolj stvar osebnih preferenc. Najbolj običajna oblika naložbe je zagotovo nakup kovinskih palic ali kovancev, ki jih nato hranite pri sebi doma ali v banki na varnem v trezorju. Prednost tovrstne naložbe je zagotovo v tem, da imate kovino fizično pri sebi in imate zato zagotovilo, da je naložba res vaša in ne nekje v oblaku. Slabost pa je, da je tak način hranjenja naložbenih kovin nekoliko bolj tvegan, saj v primeru ropa težko dokažete, kolikšno vrednost plemenitih kovin vam je bila ukradena. Kar se tiče varnosti pred krajo, so zagotovo varnejše naložbe v plemenite kovine prek različnih skladov, lahko pa se odločite tudi za nakup delnice pri kateri izmed rudarskih družb.

Ne glede na to, za katero vrsto naložbe v plemenite kovine se boste odločili, boste zagotovo sprejeli pravo odločitev, saj se boste zavarovali pred morebitno inflacijo, poleg tega pa ste z naložbo v plemenite kovine oproščeni tudi davka na dodano vrednost. Zagotovo je to ena izmed redkih možnosti, da svoje prihranke vložite v nekaj, zaradi česar vam ne bo potrebno plačati še 22 % davka.

Zadnji prispevki