Naložbeno zlato – raznolika svetovna ponudba


naložbeno zlato

Žlahtne kovine so bile zaradi svojih lastnosti, redkosti in tudi vizualne privlačnosti že od nekdaj iskano blago najprej med premožnejšimi sloji, nato pa se je njihovo kupovanje razširilo tudi med povprečne posameznike. Govorimo seveda predvsem o kupovanju zlatega in srebrnega nakita ali kovancev, za vse, ki bi želeli višek svojih prihrankov vložiti v zlato, pa obstaja t. i. naložbeno zlato v obliki zlatih ploščic, palic ali vrednostnih papirjev in pogodb itd.. Vlaganje v zlato je v zadnjih letih vse bolj razširjeno, zlata pa je na svetu vedno manj, kar pomeni, da povpraševanje presega ponudbo, in to je tudi eden od razlogov, zakaj se cene zlata višajo. Zlato je donosna investicija še posebej v negotovih gospodarskih časih, njegova ponudba pa je spremenljiva in globalno gledano omejena.

Kakšna je svetovna ponudba zlata?

Ponudba zlata na svetu, kamor sodi tudi naložbeno zlato, je sestavljena iz proizvodnje zlata v zlatokopih, iz zalog centralnih bank in iz ponudbe ostankov zlata oz. recikliranega ali predelanega zlata. Največji delež predstavlja izkopano zlato v rudnikih oz. zlatokopih, nekaj več kot polovico vsega zlata, temu pa sledi predelano zlato, pri čemer se razmerje med njima spreminja – ponudba zlata iz zlatokopov se manjša, vse večji pa je delež predelanega zlata. Vsaka od teh vrst ponudb ima nekatere svoje značilnosti.

– Proizvodnja zlata

Zlato se nahaja na vseh celinah sveta in povsod ga tudi izkopavajo  – izjema je le Antarktika, kjer je rudarjenje zlata prepovedano. Izkopano zlato v fizični obliki je hkrati tudi naložbeno zlato, pri čemer iz ene tone izkopane rude pridobijo približno 5 gramov čistega zlata. Cena zlata je zaradi vse manjših svetovnih zalog vedno višja, zato se splača kopati tudi rudo, ki vsebuje manjšo količino zlata.  Največja nahajališča z zlatom so v Severni Ameriki, Avstraliji, Rusiji in Južni Afriki, a so v večini že izpraznjena, novo odkrita nahajališča pa ne utegnejo dohajati upada izčrpanih nahajališč. Težavo predstavljajo tudi mnoge birokratske ovire pri vzpostavljanju novih rudnikov, ki se tičejo političnih zahtev, gradnje prometne infrastrukture in pridobivanja sredstev za odprtje novega rudnika. Naložbeno zlato je zato vse bolj iskano in cenjeno, saj bodo nahajališča slej kot prej popolnoma izčrpana. Težavo predstavljajo tudi vedno zahtevnejše razmere za izkopavanje rude, saj je za izkop surovin potrebna vedno večja globina, rastejo tudi cene za porabljeno energijo in za delovno silo, s čimer so višji tudi stroški za izkop rude in posameznih surovin

  • Reciklirano zlato

Zlato v fizični obliki ima posebno značilnost, in sicer je praktično neuničljivo, do živega mu ne pride rja ali druge poškodbe, kar pomeni, da je teoretično mogoče vso zalogo zlata, ki je že bilo izkopano, reciklirati in ponovno uporabiti tako v industrijske namene kot v zlatarstvu. Lahko se preoblikuje iz ene oblike v drugo, torej se lahko naložbeno zlato pretopi iz nakita oz. kovancev v zlate palice ipd., ki se nato prodajo na trgu. Po tem postopku, ki v povprečju traja le nekaj dni, se zlato pretopi, prečisti in ponovno uporabi, zaloga vsega zlata, ki je namenjena za ponovno uporabo, pa je odvisna predvsem od gibanja cen zlata, od razmer na trgu zlata in od splošnih gospodarskih in političnih razmer v svetu.

  • Centralne banke

Naložbeno zlato je shranjeno v centralnih bankah po vsem svetu, največji delež pa poseduje Ameriška centralna banka. Priporočljivo je, da ima posamezna država v zlatu okoli 10 % vsega svojega kapitala, saj je s tem neodvisna od drugih bank. Centralne banke so na trgu zlata prisotne tudi preko menjav in posojil ter drugih aktivnosti, povezanih z zlatom. Naložbeno zlato in njegova razpoložljivost sta odvisna tudi od poslovanja bank v zvezi z zlatom.

Vrste naložb v zlato

Možnosti za vlaganje v zlato je v grobem mogoče razdeliti na naložbe v fizično naložbeno zlato in v zlato v obliki certifikatov, različnih vrst pogodb, vzajemnih skladov, delnic itd. V okviru naložb v fizično zlato se kot naložbeno zlato najpogosteje pojavljajo zlati naložbeni kovanci in palice. Kovanci z različnih koncev sveta imajo različno vsebnost zlata, zato so nekateri bolj, drugi manj primerni za naložbeno zlato. Za zlate naložbene palice velja, da imajo čistino 999,9 od 1000 točk, njihova teža znaša od 1 unče do 1 kilograma in so označene s certifikatom »good delivery«, kar pomeni, da so prepoznavne tudi v svetovnem merilu. Naložbeno zlato v obliki terminskih in opcijskih pogodb, sklenjenih med kupcem in prodajalcem, različnih garancij, certifikatov z zlato podlago, zlatih računov in skladov ima različne stopnje donosnosti, zato je pred nakupom dobro preučiti vse možnosti, vsekakor pa ima v primerjavi z naložbami v fizično zlato pomembno prednost – zanj ni potrebno iskati posebnega mesta za shranjevanje (npr. trezor ali banka), kot to velja za zlate palice, nakit, kovance itd.

Naložbeno zlato je v zadnjih letih vse bolj iskan in uporabljan način za vlaganje viška kapitala, tako pri podjetjih in družbah kot pri posameznikih. Razlogov za to je veliko, med drugim velja izpostaviti posebne lastnosti zlata in drugih žlahtnih kovin, zlato je znano tudi kot učinkovita zaščita finančnih sredstev pred inflacijo in pred razvrednotenjem papirnatega denarja. Naložbeno zlato  je zanesljiv hranilec vrednosti in je v splošnem dobra zaščita pred neugodnimi spremembami na finančnih trgih. Ponudba zlata je zmeraj manjša, povpraševanje pa se povečuje, zato je dobro še pravočasno razmisliti o naložbah v zlato in si tako zagotoviti stabilno in varno prihodnost.

Zadnji prispevki