Nafta – cena in posebnosti svetovnega naftnega trga


nafta cena

Uporaba nafte ima bogato zgodovino, njeni začetki pa segajo že tisočletja nazaj. Najprej se je uporabljala v zdravstvene namene, za balzamiranje in kot pomoč pri gradnji, z odkritjem in razvojem motorjev z notranjim izgorevanjem pa je dobila povsem nov pomen. V 19. stoletju je postala del trga, ko so se začela odpirati prva črpališča in glavna energetska surovina je postala nafta. Cena se je oblikovala v povezavi z različnimi dejavniki, razcvetela pa se je predelava, prodaja in tudi transport nafte. V ta namen so se razvili prvi tankerji, kasneje pa je človeštvo zgradilo naftovode za čimbolj nemoteno dobavo nafte. Dandanes je nafta ena najbolj iskanih in zaželenih surovin na svetu in večkrat je vzrok za meddržavne spore in celo vojne spopade ravno nafta. Cena za to črno zlato je odvisna tudi od različnih posebnosti oz. specifičnih značilnosti svetovnega naftnega trga, ki so opisane v nadaljevanju.

  1. Geografska razporeditev in koncentracija nahajališč nafte

Razporejenost nafte je z geografskega vidika po svetu precej neenakomerna. Na prvem mestu vodi Bližnji vzhod, saj so tam največje zaloge, kjer je shranjena nafta – cena je zato tam zelo nizka, vendar se s transportom do drugih držav močno poveča. Na Bližnjem vzhodu načrpajo največje količine nafte, posledično pa to pomeni veliko vojnih nemirov in političnih sporov, saj je želja po nafti na vseh straneh zelo močna.

Geografsko gledano je svetovni naftni trg mogoče razdeliti na naslednje regije: Bližnji vzhod, Afrika, Azija in Pacifik, Zahodna Evropa, Vzhodna Evropa, Severna Amerika in Latinska Amerika, na vseh območjih se v večjih ali manjših količinah nahaja nafta. Cena se spreminja v skladu s količino načrpane nafte po svetu, naftni trg pa lahko delimo tudi z ekonomskega vidika na nacionalni ali mednarodni.

  • Države, kjer so največja naftna nahajališča, so Venezuela, Savdska Arabija, Kanada, Irak in Iran.
  • Večje količine se nahajajo še v Kuvajtu, Združenih Arabskih emiratih in ZDA, pa tudi v Nigeriji, Libiji in Rusiji.

Nafta je shranjena v podzemnih nahajališčih, za dostop do nje je zato potrebno izvrtati vrtino pod morsko dno. Od tam se s pomočjo naftnih ploščadi izčrpa surova nafta. Cena je v veliki meri odvisna od načina črpanja in uporabljene tehnološke opreme za črpanje.

  1. Tehnološke spremembe v pridobivanju nafte

Naftna industrija je kompleksen proces številnih dejavnosti, s katerimi surova nafta iz globine zemlje pride do končnega uporabnika, ki ga v različne namene interesira nafta. Cena je odvisna od zahtevnosti vseh postopkov, ki se odvijajo pri tem –  da je naftna industrija čim bolj uspešna, so potrebna natančna raziskovanja zemeljskih tal, odkrivajo se vedno novi načini pridobivanja in rafiniranje nafte. Potrebne so premišljene logistične rešitve za njen transport s tankerji ali preko cevovodov in seveda končno trženje nafte in naftnih derivatov, v katerih se v spremenljivih količinah nahaja nafta. Cena naftnih derivatov se oblikuje po različnih tržnih zakonitostih, odvisna pa je tudi od uporabljenih tehnoloških postopkov pri črpanju nafte.

Načini za odkrivanje in črpanje nafte so se od začetka do danes precej spremenili, saj današnja moderna tehnologija omogoča natančno analizo tal, kjer se bo črpala nafta, cena je zato primerno višja. S pomočjo zapisnikov, slikovnega materiala in preverjanjem čistosti oz. kakovosti nafte že pred črpanjem določijo, če so pogoji dovolj dobri za črpanje. Šele nato začnejo z vrtanjem, da pridobijo končni produkt, to je surova nafta. Cena bi se morala z uporabo sodobnih tehnoloških praks znižati, a to se v največ primerih ni zgodilo. Pri črpanju so uvedli naslednje pomembne novosti:

  • Vodoravno vrtanje nafte: nafta se velikokrat nahaja na območjih, kjer navpično vrtanje ne omogoča njenega črpanja, zato se poslužujejo vodoravnega vrtanja, da se pridobi nafta. Cena tega postopka je nekoliko višja, a je veliko bolj prijazen naravi, saj poteka skorajda vzporedno z zemeljsko skorjo, da se doseže nahajališče nafte, s tem pa se zmanjša tudi število vrtanj.
  • Ekstrakcija nafte: je najlažji postopek za pridobivanje nafte, saj začne nafta v tem primeru sama bruhati na površje, kasneje pa se dokončno izčrpa še s pomočjo posebnih črpalk. V nafto lahko vbrizgavajo tudi zračne mehurčke, kar jo razredči in omogoči lažje prehajanje na površje, da se izčrpa končna surova nafta. Cena je odvisna od kakovosti in čistosti nafte, zato te postopke nenehno izboljšujejo za čim boljši končni izkupiček.
  1. Vpliv črpanja nafte na okolje

V povezavi z novimi tehnološkimi odkritji za črpanje nafte se nenehno pojavljajo tudi vprašanja o tem, kako črpanje nafte obremenjuje okolje. Ljudje se vse bolj zavedamo negativnih posledic, ki jih ima nafta – cena, ki jo zaradi želje po dobičku plačuje okolje, je iz leta v leto višja. Mnoge države se zato že usmerjajo v izkoriščanje alternativnih virov energije, medtem ko druge poskušajo na različne načine priti do še več nafte. V ZDA se ponekod poslužujejo celo posebne tehnologije za hidravlično lomljenje kamnin za lažje pridobivanje nafte. Postopek sproži lomljenje kamnin, uhajanje plina in odpadne vode na površje, stranki učinek pa so številni manjši procesi.

Vse skupaj povzroči nepopravljivo naravno škodo, da se pridobi nafta. Cena  nafte in njenega pridobivanja za mnoga naftna podjetja ni ovira, saj naftna industrija za pridobivanje nafte postavlja nove naftne ploščadi in vrta kopenske ter podvodne vrtine. Stranski proizvodi rafinerij in oljna razlitja povzročajo množična onesnaževanja voda, rafinerije v zrak izpuščajo mnoge škodljive emisije in kemikalije, vse to pa poglablja že tako zaskrbljujočo podnebno krizo. Vzrok za številne ekološke katastrofe je nafta, cena zanjo je zato tudi zaradi vplivov na okolje podvržena številnim nihanjem. Posebnosti naftnega trga torej v veliki meri oblikujejo ceno nafte, le od človeka pa je odvisno, kakšen bo vpliv nafte na življenje ljudi in okolje tudi v prihodnje.

Zadnji prispevki