Gibanje cen nafte – od česa je odvisno?


gibanje cen nafte

Nafta je surovina, ki jo upravičeno imenujemo tudi črno zlato, saj ima že vse od antičnih časov, ko so jo odkrili, posebno mesto v človeški civilizaciji. Ta temna gosta tekočina, ki jo črpajo iz notranjosti Zemlje, je skozi stoletja močno zaznamovala človekovo življenje, sčasoma pa tudi gospodarstvo in svetovno ekonomijo. To se je še posebej izkazalo po 2. svetovni vojni, ko je postala najpomembnejši energetski vir in takrat se je začelo vse več pozornosti posvečati tudi temu, kakšno je gibanje cen nafte in kaj vse vpliva na njeno ceno. Danes se največ nafte porabi za gorivo, kar 90 %, ostalih 10 % pa je surovina za plastične mase, umetna vlakna, zdravila, detergente in mnoge druge izdelke, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Kateri pa so dejavniki, od katerih je odvisno gibanje cen nafte?

1.) Ponudba in povpraševanje po nafti

Gibanje cen nafte je odvisno od razmerja med svetovnim povpraševanjem po nafti in ponudbo nafte – kadar je ponudba večja, cene padejo, ko se ponudba glede na povpraševanje zmanjša, pa se povečajo. Glavne povpraševalke po nafti so države članice Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (angl. Organization for Economic Cooperation and Development – OECD), ki so zaslužne za več kot polovico svetovnega povpraševanja po nafti, poleg njih pa lahko štejemo še Indijo, Kitajsko in Rusijo. Največje proizvajalke nafte pa so države, ki se združujejo v Organizacijo držav izvoznic nafte (angl. Organization of the Petroleum Exporting Countries – OPEC) in načrpajo okoli 40 % vse svetovne proizvodnje nafte, poleg njih pa še Rusija in ZDA. Gibanje cen nafte močno vpliva na razvoj posameznega gospodarstva, saj bolj kot se gospodarstvo razvija, večje ima potrebe po nafti. Zato je tudi gospodarstvo vse bolj odvisno od ponudbe na trgu z nafto.

2.) Naftne rezerve

Svetovne naftne rezerve so pomemben dejavnik za gibanje cen nafte, saj velja nafta za neobnovljivi vir energije, ki bo nekoč v prihodnosti povsem izčrpan. Poleg odkritih virov obstajajo tudi neodkriti viri nafte, za katere ne moremo natančno oceniti, kakšna je njihova količina. Rezerve nafte, ki jih trenutno poznamo, lahko črpamo z obstoječo tehnologijo in znanjem o možnostih in načinih črpanja nafte. Na gibanje cen nafte v okviru tega vplivajo vedno večje potrebne investicije v tehnologijo in nahajališča za črpanje nafte. V mnogih državah so dobički naftnih podjetij močno obdavčeni, zato so investicije v povečanje proizvodnje nafte omogočene, kar povzroča stagnacijo celotne naftne industrije.

3.) Naravne nesreče in politični nemiri

Črpanje nafte je v veliki meri odvisno od vremenskih razmer – obala Atlantika v ZDA je v poletnih mesecih izpostavljena veliki nevarnosti za orkanske nevihte, kar povzroči nihanje v cenah nafte. Poveča se možnost za uničenje naftne infrastrukture in za ustavitev naftne proizvodnje, zato je gibanje cen nafte na trgu nestabilno in cena nafte v tem obdobju največkrat naraste. Pomembno mesto za črpanje nafte je Mehiški zaliv in v primeru napovedi orkana je potrebno zaposlene na tamkajšnjih ploščadih evakuirati in ustaviti celotno proizvodnjo, kar močno vpliva na gibanje cen nafte. Drugi pomemben dejavnik je črpanje nafte na ekonomsko in/ali politično nestabilnih območjih, kjer so prisotni vojni konflikti. V vojnem času je namreč ravno naftna infrastruktura najpogostejši cilj za uničevanje sovražnikovega imetja, kar vpliva na moteno dobavo nafte. Najbolj odmevni primeri v zgodovini, ki so vplivali na rast cen nafte, so bili Jomkipurska vojna l. 1973, Iranska islamska revolucija l. 1978, Iransko-iraška »zalivska« vojna l. 1980–88 ter teroristična napad na ZDA l. 2001 in kasnejša vojna v Iraku l. 2003. Vsi so vplivali na višanje cen nafte, saj so povzročili težave v njenem črpanju oz. proizvodnji.

4.) Gospodarska rast

Gospodarska rast v veliki meri vpliva na povečano povpraševanje po črnem zlatu, seveda pa se, nasprotno, ko je gospodarstvo v recesiji, povpraševanje po nafti zmanjša. Nazoren primer so države v razvoju, ki beležijo visoko gospodarsko rast, zato je pri njih povpraševanje po nafti povečano. Gospodarski razvoj je pomemben dejavnik za gibanje cen nafte, povpraševanje pa se največkrat poveča zato, ker je treba z nafto zadostiti večjim potrebam po električni energiji in porastu cestnih prevoznih sredstev.

5.) Tehnološki razvoj

Na gibanje cen nafte vplivajo stroški za odkrivanje in črpanje nafte. Z napredkom tehnologije sta se namreč način in odkrivanje precej spremenila. Pred črpanjem lahko v današnjem času naftno podjetje natančno analizira geološko sestavo tal, pridobi satelitske fotografije in fotografije potresnega dogajanja pod površjem zemlje. Med vrtanjem natančno zapisujejo, kakšna je geološka struktura tal, preverijo kakovost in čistost nafte in šele če so vsi podatki zadovoljivi, začnejo s črpanjem nafte. Gibanje cen nafte je tako odvisno tudi od zahtevnosti vseh predhodnih postopkov, ki vodijo k črpanju nafte. Z uporabo sodobne tehnologije je močno povečana učinkovitost vrtanja, kar posledično pomeni nižje stroške in manj radikalno gibanje cen nafte. Z razvojem tehnologije se nižajo cene opreme za vrtanje, oprema je vse bolj vzdržljiva, a kljub temu do danes vse to ni povzročilo večje pocenitve nafte in naftnih derivatov.

6.) Alternativni viri

Nafta velja za velik onesnaževalec okolja, zato si svet že desetletja prizadeva za zmanjšanje njene porabe. To sicer na gibanje cen nafte nima velikega vpliva, kljub temu pa so povečani interesi za iskanje in koriščenje alternativnih obnovljivih virov energije kot so energija vode, vetra, sonca, geotermalna energija in biomasa. V avtomobilski industriji so se v ta namen že usmerili v izdelavo hibridnih avtomobilov z nizko energetsko porabo, zdi pa se, da bo nafta kljub temu primarni vir energije, dokler njenih zalog ne bo zmanjkalo. Vse do tedaj pa bo gibanje cen nafte spremenljivo glede na globalno dogajanje po vsem svetu.

Zadnji prispevki